Ползи за твоя BUSINESS

Ползите от достъпния туризъм са повече туристи, удължен сезон и нови бизнес възможности. 

По данни на Европейската мрежа за достъпен туризъм (ЕНАТ) туристите, нуждаещи се от достъпност са:

- по-лоялни към дестинациите от масовия турист (склонни са да се връщат отново и многократно);

- харчат повече средства;

- предпочитат да пътуват в слабите сезони;

- пътуват с придружители, които също са клиенти и консуматори. Много често изборът на почивка на цялото семейство е съобразен с проблема на човека със специфични потребности.

 

Фокусирането върху достъпността е рационален отговор на предвидимите промени в туристическия пазар. Интересни са следните факти:

- Европейският туристически пазар на ДТ е изчислен на 127 милиона души, или 27% от населението на Европа, като показателят включва хората с увреждания, възрастните хора и техните придружители. Това е равно 80 милиарда приходи годишно (данни на Университета в Съри, Великобритания).

- Населението прогресивно застарява и скоро възрастните хора ще представляват 25% от населението на Европа, а те искат да пътуват (данни на ЕНАТ);

- 10 % от европейските граждани страдат от някаква форма на трайно физическо или ментално увреждане;

- 25 % от европейските граждани имат член в семейството си с увреждане;

- 40% от хората с увреждане никога не са пътували в чужбина дори и за ден (данни на European Disability Forum);

- Всички туристи привестват и се възползват от по-добрата достъпност.

 

Този потенциал е осъзнат от водещите европейски туристически държави и те развиват услугата ДТ, като надграждат целия си туристически продуктов асортимент. За целта са необходими не много средства и разбиране на необходимостта и ползите, които ДТ носи.

Привличването у нас на туристи със специфични нужди от държави с утвърдени традиции в туризма и в разбирането за социалното му значение в контекста на равния достъп е важна цел на КДТ. Тези туристи са осъзнали правата си за пътуване и почивка и ги ползват активно, като в посещаваните от тях дестинации очакват да получат адекватни на потребностите им пакети от продукти и услуги. Нещо повече – тяхното засилено присъствие на българския пазар, пребиваванията им в българските хотели и забележителности, би довело и до окуражаване на аналогичните български клиенти да търсят и да изискват същите услуги. Това означава, че в резултат се очаква и постепенно увеличаване и на процента на българските крайни потребители на ДТ.

ползи за твоя
BUSINESS

Конна база "Нова звезда"

Консултантска къща "Стратегии"

NIDARA - достъпна среда за хора с увреждания

Хаус Системс ООД

Фондация Не спирай

ЛАЙМ ПРОДАКШЪНС ООД

Сдружение ЦНЖ

Тандем Травел

СИТИСКЕЙП ЕООД

ВОЛОДЯ ИГНАТОВ – В&В

СИНЕКТИКА КОНСУЛТ

Интерхотел Поморие

Читалище Искра-Гърмен

Антеа

Artbg.bg