Инфо достъпност

Достъпността като цяло е непозната в България като потенциал, а достъпният туризъм съвсем. Дори хотели, транспорт и атракции с определено ниво на достъпност, не го рекламират.

Все пак в последните години се наблюдава развитие в положителна насока.

Клъстерът за достъпен туризъм цели да развива достъпността във всичките й направления, свързани с туризма. На този етап предлагаме достъпни маршрути, обединяващи места и услуги, които да удовлетворят повечето хора със специфични нужди. Убедени сме, че успехът в тази насока ще въздейства на бизнеса и държавната администрация по един убедителен начин, който е различен от законовите задължения, а именно посредством бизнес потенциала. Виж достъпните туристическите пакети, които предлагаме.

Клъстерът за достъпен туризъм извършва одит и консултации по достъпна среда. Предстои и въвеждане на система за сертифициране. Получавайки знак (сертификат) за достъпност, ще имате възможност за включване в мрежата на ЕНАТ и много други организации и хора в света, които работят или ползват достъпен туризъм. 

Една от главните цели, която КДТ си е поставил да постигне в близко бъдеще е изграждането на база данни за достъпността в страната, която ще включва информация за всички звена от туристическата верига, а именно:

 

Хотели:

в процес на обработка

 

Транспорт:

• Летища

• Градски транспорт

• Метро

• Такси

 

Заведения:

в процес на обработка

 

Атракции, забавления и събития:

в процес на обработка

 

Културно-исторически обекти и забележителности:

в процес на обработка

ползи за твоя
BUSINESS

Конна база "Нова звезда"

Консултантска къща "Стратегии"

NIDARA - достъпна среда за хора с увреждания

Хаус Системс ООД

Фондация Не спирай

ЛАЙМ ПРОДАКШЪНС ООД

Сдружение ЦНЖ

Тандем Травел

СИТИСКЕЙП ЕООД

ВОЛОДЯ ИГНАТОВ – В&В

СИНЕКТИКА КОНСУЛТ

Интерхотел Поморие

Читалище Искра-Гърмен

Антеа

Artbg.bg