За нас

 

 

 

Какво е КДТ?

Сдружение „Клъстер за достъпен туризъм“ (КДТ) е организация, която обединява 13 фирми, 3 организации с нестопанска цел и 2 физически лица в перспективната и иновативна област ДТ.

Какво означава "клъстер"?

Простичко казано - Група фирми и организации, които запазват своята независимост, но работят заедно за обща цел, която да им донесе ползи.

Официални дефиниции:

Клъстер - това е географски лимитирана критична маса от компании (т.е. достатъчна за привличане на специализирани услуги, ресурси и доставчици) , които имат някаква връзка помежду си - най-общо казано допълващи се или сходни продукти, процеси или ресурси.

Друга дефиниция за клъстер е следната - "географски свързана концентрация от сходни, взаимообвързани или допълващи се фирми с активни канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които ползват обща специализирана инфраструктура, пазари на труд и услуги и са изправени пред общи възможности за развитие и заплахи." Целта на клъстера е по-голяма ефективност и конкурентноспособност на чуждите пазари.

Мисия:

Туризмът в България – в синхрон с европейските и световни социални ценности за хората със специфични нужди, по този начин развивайки своята конкурентност.

Цели:

  • Да превърнем България в по-популярна туристическа дестинация за клиентите на ДТ, като повишим нивото на достъпност на услугите, средата и информацията за хората със специфични нужди.
  • Да изградим силна структура, която развива този тип туризъм в България и в резултат привлича все повече крайни потребители. Това ще донесе социални ползи за хората със специфични нужди и в същото време ще допринесе за успеха на нашите членовете.

Основна дейност:

Популяризиране и развиване на достъпността в туризма като неизползван потенциал на туристическия продукт в България с бранд “България за всички”.

Ние:

  • популяризираме ползите от ДТ за бизнеса и обществото като цяло;
  • разработваме и предлагаме различни и подходящи туристически пакети;
  • изучаваме нуждите на клиентите на ДТ;
  • консултираме бизнеса за повишаване на достъпността;
  • популярзираме открито и отговорно България като подходяща дестинация за ДТ.

 

Виж Членовете на КДТ

ползи за твоя
BUSINESS

Конна база "Нова звезда"

Консултантска къща "Стратегии"

NIDARA - достъпна среда за хора с увреждания

Хаус Системс ООД

Фондация Не спирай

ЛАЙМ ПРОДАКШЪНС ООД

Сдружение ЦНЖ

Тандем Травел

СИТИСКЕЙП ЕООД

ВОЛОДЯ ИГНАТОВ – В&В

СИНЕКТИКА КОНСУЛТ

Интерхотел Поморие

Читалище Искра-Гърмен

Антеа

Artbg.bg